Ο Δήμος Αγράφων έχοντας στην ευθύνη του τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας, προχώρησε έγκαιρα στην προετοιμασία προκειμένου να ανταποκριθεί στις ενδεχόμενες ανάγκες των δημοτών εν όψει του χειμώνα. Ετσι χθες ο μηχανισμός του Δήμου Αγράφων βρέθηκε στα Βραγγιανά προκειμένου να διαθέσει και να αποθηκεύσει αλάτι για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών καταστάσεων. Η κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη, ασκείται καθημερινά στα πλαίσια του εφικτού μέσα από τις ολοκληρωμένες δράσεις του Δήμου ο οποίος στέκεται αρωγός στον δημότη που βιώνει τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας του.