Σε κανονική λειτουργία οι σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων

0
1810

Καμία μεταβολή σε δημοτικά και νηπιαγωγεία 

Μετά από την αναταραχή που προκάλεσε σχετικό έγγραφο στις 12-10-2018 του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 – 2020» το εν λόγω Υπουργείο ανακοίνωσε τις μεταβολές που θα υπάρξουν και στις δύο σχολικές βαθμίδες. Οι μεταβολές αυτές αφορούν ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Με το από 21-11-2018 έγγραφό της η Α/θμια Εκπαίδευση Ευρυτανίας  ενημερώνει και διαβεβαιώνει ότι, δεν υπάρχει πρόταση για οποιαδήποτε μεταβολή (ιδρύσεις – καταργήσεις – συγχωνεύσεις), των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά – ΣΜΕΑΕ) στο Δήμο Αγράφων, για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Με την σειρά του  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων αποφάσισε ομόφωνα οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων για το σχολικό έτος 2019-2020, ότι θα παραμείνουν και θα λειτουργήσουν, χωρίς καμία μεταβολή, καθησυχάζοντας εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.