Σε νέα χέρια θα περάσει όπως φαίνεται το νεοσύστατο Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας, καθώς η Π.Ε Ευρυτανίας έχει ήδη προχωρήσει στη δημοσίευση της προκήρυξης αναζητώντας νέο ανάδοχο. Όπως ήταν μέχρι πρότινος γνωστό το ΚΙΠΕ λειτουργούσε για περίπου ένα χρόνο υπό την επιμέλεια της κας. Ηλιάνας Ζιώγα και του κ. Αθανασιά Αθανάσιου, οι οποίοι είχαν αναλάβει και το μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδιασμό του Κέντρου. Ο διαγωνισμός που έχει δημοσιευτεί με θέμα «Υποστήριξη και λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας» με συνολική δαπάνη 69.440 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.000,00€ ΦΠΑ: 13.440,00€) θα έχει ως κύριο κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο (2) έτη.

Ανάδοχοι με ….ειδικά προσόντα

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ανάδοχος του ΚΙΠΕ θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα προσόντα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη ζητείται ο ανάδοχος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία – ενασχόληση με το αντικείμενο του έργου η οποία θα αποδεικνύεται είτε με τίτλους σπουδών είτε με εμπειρία από την ομάδα έργου στα κάτωθι αντικείμενα: I. Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Φιλολογίας II. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων πληροφόρησης  III. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και νέων Τεχνολογιών IV. Λειτουργίας και οργάνωσης Μουσείων V. Μουσείο – παιδαγωγικών δράσεων. Η προκήρυξη αναφέρεται και σε άτομα και συλλογικότητες, αφού διαφορετικά δεν είναι εφικτό εύκολα υποψήφιος να πληροί τα προαπαιτούμενα, μιας και απαιτούνται τουλάχιστον 3 από τα 5 πτυχία για να διεκδικήσει κάποιος τη θέση.