Γράφει ο: Ιερεύς Παπαχρίστος Σταύρος

 ‘‘Όσα δεν αντιλαμβάνονται να επιλύουν οι κατώτεροι, πρέπει να επιλύουν οι ανώτεροι’’

Καστανέα Προυσού Ευρυτανίας

ΠΡΟΣ:

τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κύριε Υπουργέ,

ΑΠΟ το Τοπικό Διαμέρισμα Καστανέας Προυσού Ευρυτανίας, δια μέσου του ήδη υπάρχοντος χωματόδρομου Καστανούλας, η απόσταση είναι 6,6 χιλιόμετρα, για να πάμε στην πρωτεύουσα του Νομού στο Καρπενήσι. Η απόσταση μεταβάσεως είναι μόλις 6,6χιλ. έναντι 17,4 μέσω Τόρνου Προυσού. Ο Δρόμος αυτός εξυπηρετεί μόνο μεγάλα αυτοκίνητα. Η διάνοιξη του Δρόμου εγένετο το έτος 1987. Πρέπει να γίνουν διάφορα έργα. Διαπλατύνσεις, ρυάκια για να φεύγουν τα νερά. Λαμβανομένου υπ’όψιν ότι υπάρχει Μελέτη. Ήδη για την βελτίωση του χωματόδρομου Καστανούλας έχουν δημο

πρατηθεί  εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€). Όλοι οι αρμόδιοι Φορείς κατά την γνώμην των και αντίληψιν δεν έδωσαν λύση στο πολύχρονο αίτημα, ώστε να γίνει ένας δρόμος προσβάσιμος και για τα μικρά αυτοκίνητα π.χ. 4Χ4. Στην περιοχή μας υπάρχει οικολογική τοποθεσία ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ, προσέρχονται πολλοί τουρίστες και στο Δρόμο Καστανούλας θα καταναλώνεται λιγότερη βενζίνη και εξοικονόμηση χρόνου.

Θέλουμε να βελτιωθεί αυτός ο Δρόμος Καστανούλας ώστε η Μετάβασις στην Πρωτεύουσα, στο Καρπενήσι, να συντομευθεί. Αν γίνει προσβάσιμος ο Δρόμος Καστανούλας-Καρπενησίου η μετάβαση και επιστροφή θα συντομευθεί κατά 21,6 χιλιόμετρα. Ο Δρόμος θα εξυπηρετεί και την τοπική κοινότητα Προδρόμου. Είναι έργο προτεραιότητας και πρέπει να δοθεί άμεσος Λύσις.

Ο ΗΔΗ ΑΣΦΑΣΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΣ μέσω Τόρνου, Προυσού Καρπενήσι, η απόσταση είναι 17,4 χιλιόμετρα. Αντιθέτως η απόσταση μέσω του Δρόμου Καστανούλας είναι μόλις 6,6 χιλιόμετρα. Είναι συντομότερος κατά 10,8 χιλιόμετρα, προσθέτουμε και άλλα 10,8 χιλ. επιστροφή Δρόμου. Συντόμευσης 10,8+10,8=21,6 χιλ. Από το Έτος 1987 έως σήμερον παρήλθαν 32 χρόνια ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ. Κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε ακόμη;

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με το σπάνιο φυσικόν περιβάλλον συνεχώς ερημώνει. Η Ερήμωσις οφείλεται διότι όλοι οι αρμόδιοι Διοικήσαντες και Διοικούντες τον Νομό δεν έχουν τη θέληση και την δύναμιν να εξετάσουν γνώμες και προτάσεις θετικές, όπως προτείνουμε.

Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ. ΕΛΠΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ. Παρακαλώ να μας ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ.