Στα ΕΛΤΑ οι υπηρεσίες αλληλογραφίας Δήμου Καρπενησίου έναντι 74.375

0
2497

Με την 5-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου εγκρίθηκε η υπηρεσία ‘’Παραγωγή -εκτύπωση -εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου- Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του – Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)’’ για δυο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 74.375,20€. Ύστερα, από την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατάθεση προσφορών από τις εταιρείες ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε., αποφασίστηκε ως προσωρινή ανάδοχος η επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, και προμήθειας φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες προϋπολογισμού 58.875,20. Η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, στην συνολική προσφερόμενη τιμή των 50.653,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%. Για την παροχή υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες, προϋπολογισμού 7.440,00€, θα πραγματοποιηθεί επανάληψη του διαγωνισμού με νέα μελέτη, η οποία να δίνει την δυνατότητα σύγκρισης των οικονομικών προσφορών.