Στη Λαμία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

3284

Στη Λαμία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου, η ημερίδα για την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας ανέθεσε την εκπόνηση τεκμηριωμένης πρότασης στον πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης και πρώην Μέλος των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων Ιονίου και Πελοποννήσου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννη Πανούση. Συγκροτήθηκε επίσης ομάδα τεκμηρίωσης για να πλαισιώσει και να συνεργαστεί με τον κ. Πανούση για την άρτια τεκμηρίωση της πρότασης, η οποία αποτελείτο από έξι ακαδημαϊκούς και ειδικούς.

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Νικόλαος Ντίτορας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, επισημαίνοντας τον ρόλο του ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στα σημαντικά γεγονότα των δύο Περιφερειών, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση σε κυβερνητικό επίπεδο και κατάθεση προτάσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Επισήμανε επίσης, ότι οι δύο Περιφέρειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και συνεργάζονται πολύ καλά.