Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Μελών των οργάνων του ΤΕΕ. Στα εκλογικά τμήματα που θα υπάρχουν ψηφοφόροι και μετά τις 7 το βράδυ, η εκλογή θα παρατείνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα Μέλη του ΤΕΕ, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση της μόνιμης διαμονής τους, μπορούν να ψηφίσουν όλες τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων (τ. νομών)  ή  άλλες  πόλεις  που  θα  βρίσκονται  την  ημέρα  των  εκλογών. Όσον αφορά την Αθήνα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ψηφίσουν στον Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» – είσοδος από Λεωφ. Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη, Πύλη Ε’, Μαρούσι Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη θα εγκατασταθούν κέντρα στο Περίπτερο 4 (δίπλα στο Παλαί ντε Σπόρ) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η κύρια πύλη εισόδου στο εκθεσιακό κέντρο βρίσκεται στην οδό Εγνατία 154. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας το 1ο εκλογικό τμήμα, θα εγκατασταθεί στον Δήμο Καρπενησίου και θα βρίσκεται στην οδό Ν. Τσιαμπούλα 2, 1ος όροφος, Καρπενήσι.

Ο Πρόεδρος κ. Στασινός αναφέρει ‘’ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας την Κυριακή 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 να προσέλθουν στα παραπάνω εκλογικά τμήματα, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Αδικαιολόγητη παράλειψη της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος που είναι και υποχρέωση, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Οι προσερχόμενοι στα εκλογικά τμήματα, για να ψηφίσουν, πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης. Μέλη που δεν είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο της περιοχής που προσέρχονται να ψηφίσουν ή νέα Μέλη που γράφτηκαν πρόσφατα και  για  το  λόγο  αυτό,  δεν  συμπεριλαμβάνονται στο  Μητρώο  Μελών, ψηφίζουν βάσει του Δελτίου Μέλους του ΤΕΕ και σε περίπτωση που δεν διαθέτουν Δελτίο  Μέλους  του  ΤΕΕ  ψηφίζουν  (αφού  διαπιστωθεί  η ταυτότητά τους) και μόνον εφόσον βεβαιωθεί η ιδιότητά τους από το Τμήμα Μητρώου Μελών του ΤΕΕ. Τα Μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών θα ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους.’’