Στο Τυπογραφείο η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 

0
2605
23901431

588 θέσεις σε Καταστήματα Κράτησης

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης αφορούν σε ιατρικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες ειδικότητες.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για θέσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.