Στο «ΦιλόΔημος II» για  προμήθεια μηχανημάτων έργου ο Δήμος Καρπενησίου   Υποβολή και νέας πρότασης για Υποδομές Ύδρευσης στο «ΦιλόΔημος Ι»

1747

Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», ο Δήμος Καρπενησίου. Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 6.865.773,12 ευρώ, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου.


Ο Δήμος Καρπενησίου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού και θα λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών 255.000 ευρώ, όπως φαίνεται στον πίνακα σε σύνολο 279.620 ευρώ.

 

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Καρπενησίου Ευρυτανίας 255.000,00 € 24.620,00 € 279.620,00 €

Στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, θα συζητηθεί η αποδοχή της παραπάνω Ένταξης  Πράξης του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 279.620,00 €, καθώς και η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι, με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη εξασφάλιση».

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.