Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων ένταξης στις κοινωνικές δράσεις του Δήμου Καρπενησίου. Τα μέλη από τα οποία αποτελείται είναι τα εξής: 1.Παναγιώτα Ράπτη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής με αναπληρώτρια την Αγγελική Μπέσσα του Νικολάου, κλάδου ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. 2. Αλεξάνδρα Βαστάκη του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με αναπληρώτρια την Μαρία Τραστέλη του Σπυρίδωνα, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 3. Θεοδώρα Βαρέλη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με αναπληρώτρια την Αγγελική Φακίτσα του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Παναγιώτα Ράπτη με Αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Βαστάκη και τη γραμματειακή υποστήριξη αναλαμβάνει ο Ανδρέας –Παναγιώτης Γαβριήλ του Μενελάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η εξέταση αιτημάτων ένταξης στις κοινωνικές δράσεις του Δήμου Καρπενησίου. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της μέχρι την έκδοση νεότερης.