Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, πραγματοποίησε ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Πάνος Λώλος την Παρασκευή 18/2/22. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, βάσει του οποίου θα  διατεθούν πόροι ύψους € 26,18 δις, με μέρος αυτών να καλύπτει την βιομηχανική ανάπτυξη που  είναι αναγκαία για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο  Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως πλέον ονομάζεται, στοχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη για όλους  και ο κ. Πάνος Λώλος διατύπωσε τις θέσεις του Συνδέσμου σχετικά με το πως η στήριξη των  βιομηχανικών επενδύσεων μπορεί να διασφαλίσει περαιτέρω πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα  προς όφελος της συμπεριληπτικής ανάπτυξης. 

Ο υφυπουργός κ. Γιάννης Τσακίρης ανέλυσε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση της  απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών πόρων όπως και για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως  προς την πρόσβασή τους στους διαθέσιμους πόρους, ενώ αναζητήθηκαν τρόποι συνδυαστικής  χρηματοδότησης των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και οι ειδικές δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη του  Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της τεχνικής κατάρτισης, αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερης  συζήτησης, επί της οποίας συμφωνήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση.