110.000 € ο προϋπολογισμός

Μια νέα σύμβαση προϋπολογισμού 110.000,00 €, για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Π.Ε. Ευρυτανίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Η νέα σύμβαση, εγκαθιδρύει και υλοποιεί συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), η οποία αποσκοπεί στην προστασία έναντι κατολισθήσεων και βραχοκαταπτώσεων σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας της Ευρυτανίας.

Η προστασία και η μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας από την εκδήλωση κατολισθήσεων και βραχοκαταπτώσεων, τα οποία εκδηλώνονται με συστηματικά επεισόδια μέσα σε ένα πολύ ιδιαίτερο γεωλογικό περιβάλλον ασθενών και σύνθετων βραχομαζών είναι ο βασικός σκοπός της νέας συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι: πρώτον να διατυπωθεί, δεύτερον να προσεγγιστεί και ελεγχθεί ποσοτικά και τρίτον να αποτυπωθεί σχεδιαστικά μια ολοκληρωμένη τεχνική πρόταση ή οποία κατά περίπτωση θα επιτυγχάνει:

•   Την αποκατάσταση των πληγέντων υποδομών από τα εκδηλωθέντα ή εξελισσόμενα κατολισθητικά φαινόμενα.

•   Τον περιορισμό εντός διεθνώς αποδεκτών ορίων της υφιστάμενης διακινδύνευσης που σχετίζεται με εκδήλωση γεωτεχνικής φύσεως αστοχιών (βραχοκαταπτώσεων και ολισθήσεων) επί των διαμορφωμένων πρανών σε συγκεκριμένες θέσεις.

•   Την ενόργανη παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων με σκοπό την διατύπωση κριτηρίων για την έγκαιρη λήψη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με ενδεχόμενη ανάγκη επαναξιολόγησής τους ή / και επέμβασης για την αποκατάστασή τους.

Η τεχνική πρόταση που θα κατατεθεί από το ΕΜΠ θα περιλαμβάνει διαστασιολογημένα μέτρα αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων, αλλά και ενίσχυσης και προστασίας των πρανών, τα οποία θα προκύψουν από συναξιολόγηση παραγόντων και περιορισμών τεχνικογεωλογικών / γεωτεχνικών, κατασκευαστικών, αλλά και αισθητικών / περιβαλλοντικών, όπως αυτοί επιβάλλονται από την εκάστοτε περιοχή και θέση.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, δήλωσε: «Με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση εγκαθιδρύουμε μια σημαντική συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανάπτυξη συγχρόνων επιστημονικών εργαλείων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Νομού μας, για την μελέτη της αντιμετώπισης γεωλογικών φαινομένων, με την προτεραιότητα να δίνεται στο οδικό δίκτυο των περιοχών του Γαύρου, του Προυσού, της Αγίας Βλαχέρνας, της Βαλαώρας και των Αγράφων»