Την Αλληλέγγυα Οικονομία στηρίζει ο Δήμος Αγράφων Αίθουσα του παλιού Δημοτικού Σχολείου Βίνιανης παραχωρεί σε Κοινωνικό Συνεταιρισμό.

0
3949
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Να παραχωρηθεί στην νεοσύστατη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με διακριτό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», για χρήση έδρας αυτής, μία αίθουσα του παλιού Δημοτικού Σχολείου και ειδικότερα το γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων.

Το θέμα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομίας και των ΚΟΙΝΣΕΠ έχει τεθεί από το 2011 και αναμορφώθηκε με το Ν.4430/2016, ενισχύοντας τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του προηγούμενου νόμου. Αυτή η μορφή οικονομίας, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, χωρίς να είναι πανάκεια δίνει διεξόδους σε ομάδες πληθυσμού τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας. Εμπεριέχει στοιχεία συνειδητοποίησης του κοινού καλού και την προάσπιση του τοπικού συμφέροντος. Γι’ αυτό υπηρετείται καλύτερα από συνειδητούς ανθρώπους που είναι στραμμένοι πέρα από το ατομικό συμφέρον και στην προώθηση του κοινού συμφέροντος. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε στην περιοχή του Δήμου Αγράφων μια ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π. με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». Το καταστατικό της κοινοποιήθηκε στο Δήμο τον Μάιο του 2018 το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο στις διατάξεις του Ν.4430/2016. Επιπλέον η νεοσύστατη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την από 25-05-2018 αίτηση της, αιτείται την παραχώρηση μίας αίθουσας στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης, για πέντε(5) έτη, προκειμένου να στεγαστεί η έδρα αυτής. Η αναφερόμενη είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Τοπική Κοινότητα Βίνιανης και σκοπό τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Το εγχείρημα της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας επιχείρησης είναι μεγάλο και ασφαλώς δεν μπορεί να φανεί σε ένα ή δύο χρόνια. Ο Δήμος αυτή την προσπάθεια θα τη στηρίξει γιατί τον ενδιαφέρει πρωτίστως η λειτουργία των υποδομών για τη συλλογική ωφέλεια και την προοπτική που ανοίγει για την ανάπτυξη του τόπου.

Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης με το από 12-06-2018 έγγραφό του, παρείχε την σύμφωνη γνώμη του, για την παραχώρηση αίθουσας και συγκεκριμένα της αίθουσας που χρησιμοποιούνταν ως γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. Επιπλέον το παρόν κτίριο βρίσκεται σε αδράνεια καθώς δεν λειτουργεί από το έτος 2000 και κατά το ίδιο έτος περίπου κατασκευάστηκε νέα σχολική μονάδα για την μεταφορά των μαθητών. Η δε κατάσταση του κτιρίου χρήζει άμεσης συντήρησης λόγω των φθορών που προήλθαν με την πάροδο του χρόνου και ο Δήμος μας δε δύναται να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασής του.