Η 49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα στον Προφήτη Ηλία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν 6 και αφορούσαν:

Την Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (αφορά έξοδα έκδοσης πινακίδων), Αίτημα τροποποίησης α) της αριθ. πρωτ. 119/ 27.11.2022 σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Προμήθεια θέρμανσης πέλλετ για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου για τρία έτη» και β) της  αριθ.πρωτ.149/27.11.2022 σύμβασης ανάθεσης   με  τίτλο «Προμήθεια πέλλετ για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου για τρία έτη» της επιχείρησης με την επωνυμία Νείλας Αλέξανδρος.

Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων, Απόδοση πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου, Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ» και Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας στην Κοινότητα Καλεσμένου.