ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο Δομνίστας Ευρυτανίας μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του συμβόλου της Εθνικής Αντίστασης Μανόλη Γλέζου, επίτημου Δημότη του τ. Δήμου Δομνίστας, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα εξής:
1) Να εκφράσει τα ειλικρινή συλληπητήρια του στους οικίους του.
2) Η καθιερωθείσα από την τοπική μας αυτοδιοίκηση κατ’ έτος κατά μήνα Ιούνιο εκδήλωση μνήμης της έναρξης του ενόπλου αγώνα, της εθνικής μας αντίστασης, προτείνεται όπως εφέτος να αφειρωθεί στον πρωτοπόρο της Μανόλη Γλέζο ,ο οποίος τίμησε κατά το παρελθόν την επετετειακή μας εκδήλωση(2001) συμμετέχοντας ως κύριος ομιλητής.
3) Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας (Ο ΕΥΡΥΤΟΣ) καθώς και στον τοπικό
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

ΔΟΜΝΙΣΤΑ
30 Μαρτίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο