Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η 8η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη). Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων, καθώς και η ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022, του Δήμου Αγράφων. Ο Προϋπολογισμός σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γρηγόρη Παπαθανάση ψηφίστηκε ομόφωνα με 16 ψήφους υπέρ και 2 παρών από την παράταξη της κας. Σουλιώτη. «Πλέον περιμένουμε την έγκριση του Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός της εβδομάδας και μετά προχωράμε στην κανονική λειτουργία του Δήμου για έργα και μελέτες. Προέχει βέβαια η σύνταξη μελετών για να συνεχίσουμε το έργο μας.» τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.