Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Καρπενησίου.

Τρία είναι τα θέματα για τα οποία οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν τη γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Καρπενησίου, τη γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπενησίου έτους 2022 και τη γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Καρπενησίου έτους 2022.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, με τον ίδιο τρόπο, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Η διεύθυνση zoom και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου karpenissi.gr