10.000 € για τον καθαρισμό δρόμων στις Δ.Ε Φραγκίστας και Απεραντίων

121
olympus digital camera
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεχίζει τις εργασίες καθαρισμού, την άρση καταπτώσεων και τη διευθέτηση όμβριων υδάτων για την ασφαλή διέλευση των πολιτών ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, ύστερα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει στους δρόμους της Δ.Ε. Φραγκίστας, αλλά και στη Δ.Ε. Απεραντίων από τη βροχόπτωση αλλά και για τον γενικότερο ευπρεπισμό των περιοχών.

Στη Δ.Ε. Φραγκίστας την υπηρεσία αναλαμβάνει ο Βασιλείου Επαμεινώνδας «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» έναντι συνολικού ποσού 4.960€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ στη Δ.Ε. Απεραντίων την υπηρεσία αναλαμβάνει ο Φούκας Παναγιώτης «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» έναντι συνολικού ποσού 4.960€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνεται η μίσθωση εκσκαφέα από 70 ΗΡ και άνω με το χειριστή. Τα ποσά θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024 και συγκεκριμένα στην εγγεγραμμένη πίστωση με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων στην ΔΕ Απεραντίων» και «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων στην ΔΕ Φραγκίστας».