Τι ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Ευρυτανία

Η 11η Συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, στη Λαμία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για θέματα που αφορούν την Περιφέρεια.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2020, ο οποίος αγγίζει τα 120 εκατ. ευρώ, ο συνοπτικός προϋπολογισμός εσόδων/εξόδων 2020 και συνοπτικός πίνακας τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης το Περιφερειακό συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2020 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Ευρυτανίας για το 2020, εγκρίθηκαν 900.000 ευρώ και 9,3 εκατ. ευρώ για έργα οδοποιίας.

Υπερψηφίστηκε η διαβαθμιδική συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Αγράφων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματός του, καθώς και τα κίνητρα προς τους ιατρούς, προκειμένου να στελεχώσουν τα Περιφερειακά Ιατρεία της Ευρυτανίας.