Γήπεδο 5×5 θα αποκτήσει σύντομα το Κρίκελλο της Δ.Ε. Δομνίστας μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποδεχθεί τους όρους της απόφασης Ένταξης της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας ”  προϋπολογισμού 130.000 €. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα αφορά την «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α» και του δικαιούχου Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, η σύμβαση θα αναφέρεται σε θέματα: χρηματοδότησης, παρακολούθησης, υλοποίησης του έργου, ελέγχων, καταβολής ενίσχυσης, στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κ.λπ. των μερών και γενικά ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες που θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η υλοποίησή του θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 8η Απριλίου 2023 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το έργο αυτό θα ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2020, ενώ το ποσό που θα δαπανηθεί θα ενταχθεί  στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020.