23 Συλλόγους επιχορηγεί φέτος ο Δήμος Καρπενησίου               

3049

Από 500 έως 2.500 ευρώ οι επιχορηγήσεις

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, κατά τον οποίο, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο Δήμος Καρπενησίου είναι σε θέση να επιχορηγήσει χρηματικά συλλόγους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των συλλόγων, το γεγονός ότι η έδρα των παραπάνω συλλόγων και συνδέσμων είναι στο Δήμο Καρπενησίου και αναπτύσσουν πολιτιστική και αθλητική  δραστηριότητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου  και αποσκοπούν στην πνευματική πολιτιστική και αθλητική καλλιέργεια των κατοίκων του Δήμου, το γεγονός ότι το παραπάνω ποσό επιχορήγησης για κάθε σύλλογο  δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση που δεν υπερβαίνει το ένα και μισό (1,5%) εκατοστό των τακτικών εσόδων του Δήμου, το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, προχώρησε στην ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00€ σε βάρος του ΚΑ. 00-6735 και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00€ σε βάρος ΚΑ. 00-6736.

Αναλυτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τις εξής επιχορηγήσεις:

 

Πολιτιστικοί σύλλογοι

Σύλλογος Ποσό Επιχορήγησης Δράσεις
Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος ANTONIO VIVALDI 2.000 ευρώ 21Ο  Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ  και

15Ο Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών Καρπενησίου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΣ « Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ 700 ευρώ Πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 2018

Θεατρικά Δρώμενα

Ημερίδες – Διαλέξεις

Πολιτιστικός Σύλλογος Ενορίας Ευρυτάνων Αγίων «Ο Μάρκος Μπότσαρης»        2.500 ευρώ Πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 2018;

Αναπαράσταση Μάχης στο Κεφαλόβρυσο

Πολιτιστικός Σύλλογος «Αδελφότητα των απανταχού Τορνιωτών Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ» 500 ευρώ Αντάμωμα απανταχού Τορνιωτών
Πολιτιστικός Σύλλογος  «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 1.000 ευρώ Πολιτιστική εκδήλωση για το 2018

 

Σύλλογος Γυναικών Φουρνάς 1.300 ευρώ Πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 2018

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρίκης 500 ευρώ Ημερίδα στο χώρο του σχολείου.
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου « Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 700 ευρώ Πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 2018

Δράσεις για την προώθηση της τοπικής Επιχειρηματικότητας.

Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου 2.500 ευρώ Θεατρικές παραστάσεις

Διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

Πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 2018

 

Σύλλογος των Απανταχού Αγιοχαραλαμπιτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 700 ευρώ Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2018
Σύλλογος Αγιατριαδιτών Ευρυτανίας 700 ευρώ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2018
Σύλλογος Γονέων , Κηδεμόνων ΑΜΕΑ 700 ευρώ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2018
Σύλλογος Χελιδονιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος» 500 ευρώ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2018
ΕΟΣ ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ 500 ευρώ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2018
Σύλλογος Εθελοντών Ν. Ευρυτανίας κατά των νεοπλασματικών Ασθενιών 700 ευρώ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2018
Σύλλογος Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος» 500 ευρώ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2018

 

 

Αθλητικοί Σύλλογοι

Σύλλογος Ποσό Επιχορήγησης Δράσεις
ΑΠΟΚ 1.500 ευρώ Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018
Αθλητικός Σύλλογος ΠΟΤΑΜΙΑΣ 2.500 ευρώ Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018
Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ Ευρυτανίας 2.500 ευρώ Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018
Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καρπενησίου (ΑΛΑΚ) 2.000 ευρώ Αθλητικές εκδηλώσεις – δράσεις για το έτος 2018
Πανευρυτανική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης (ΠΑΚ) 1.000 ευρώ Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018
Γυμναστικός Σύλλογος Άτλαντας 1.000 ευρώ Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 500 ευρώ Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018