27.000 € δάνειο στο Δήμο Καρπενησίου για την αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών

72
paidikes xares

Θετικά αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου για το Δανειστικό Συμβόλαιο που αφορά στον περιορισμό στο ύψος των 26.940,38€, του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Καρπενησίου τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό αυτό θα συμβάλλει στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου» το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου». Επίσης αποφασίστηκε να οριστεί η συμβολαιογράφος Καρπενησίου κ. Νίνα Οικονόμου για τη σύνταξη της 3ης πρόσθετης πράξης για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα σχέδια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.