Αποδεκτοί έγιναν οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Καρπενησίου» σύμφωνα με την Κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών από την Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου. Το έργο αυτό θα ενταχθεί όπως αναφέρει η Κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με τίτλο «Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Σε αυτή περιλαμβάνεται και το έργο αρμοδιότητας του Δήμου Καρπενησίου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Καρπενησίου» και προϋπολογισμό 2.800.000,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή δεσμεύεται για την εγγραφή του έργου στο Τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2023 με το ποσό των 840.000,00 € για το 2023 και 1.960.000,00 € για το 2024. Παράλληλα αποφασίστηκε να οριστεί ένας εκπρόσωπος καθώς και ο αναπληρωτής του για τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Υπουργείου Εσωτερικών και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Καρπενησίου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, δήλωσε στον Ευρυτανικό Παλμό για το έργο:

«Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια για ολοκλήρωση της μελέτης και έγκαιρης υποβολής της στο Ταμείο Ανάκαμψης, πετύχαμε την ένταξη του έργου και προχωράμε άμεσα στην εγγραφή της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του Δήμου και τη δημοπράτηση του έργου μέσα στο Φεβρουάριο. Το έργο αφορά σε ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σε δρόμους της πόλης, βελτιώνοντας έτσι την οδική ασφάλεια πεζών και οχημάτων».