Από την ΠΕ Ευρυτανίας ανακοινώνεται η παράδοση είκοσι εννέα (29) μεταλλικών ποτιστρών που θα τοποθετηθούν σε προκαθορισμένα σημεία σε βοσκοτόπους του μεγαλύτερου μέρους της Ευρυτανίας. Η κατασκευή και η διάθεση των ποτιστρών γίνεται στο πλαίσιο δαπάνης της Π.Ε. Ευρυτανίας για την συντήρηση των ήδη πεπαλαιωμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και για νέες ανάγκες.

Η κατασκευή και τοποθέτηση των ποτιστρών αποτέλεσε προτεραιότητα για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ευρυτανίας, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν η ελάχιστη έμπρακτη συμβολή της στην ανακούφιση των ούτως ή άλλως δοκιμαζόμενων παραγωγών του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Η τοποθέτηση των ποτιστρών γίνεται σε συνεννόηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ορεινής- Δασικής Πολιτικής και Κτηνοτροφίας κ. Καλαντζή, η οποία φρόντισε για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής τους, με την αμέριστη υποστήριξη σε όλα τα στάδια του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ορεινής- Δασικής Πολιτικής και Κτηνοτροφίας κ. Κατερίνα Καλαντζή κατά την παράδοση των πρώτων ποτιστρών δήλωσε “Οι τοποθετήσεις ποτιστρών ήταν άλλη μια έμπρακτη στήριξη στους Ευρυτάνες του πρωτογενούς τομέα, καθώς όλοι μας αναγνωρίζουμε την σημασία που έχει η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα των κτηνοτρόφων των ορεινών περιοχών, στην αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου και διατήρηση τόσο της τοπικής οικονομίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής”.