Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Αγράφων έλαβαν οι δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2021. Η έγκριση αυτή αφορά (28) Κοινότητες, για την αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης, στο δίκτυο αποχέτευσης, επείγουσες εργασίες καθαρισμού φρεατίων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και κόψιμο χόρτων. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή Προέδρου.

Αναλυτικότερα, για τις Τ.Κ. Κερασοχωρίου, Βαλαώρας και Ραπτοπούλου οι δαπάνες ανέρχονταν για κάθε μία στο ποσό των 1.984€, για τις Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Βίνιανης, Βούλπης, Επισκοπής, Κέδρων, Λεπιανών, Μαραθιά, Μάραθου, Μοναστηρακίου, Νέου Αργυρίου, Παλαιοχωρίου, Πρασιάς, Τριπόταμου, Τροβάτου, Χρύσως, Αν. Φραγκίστας, Βραγγιανών και Σιβίστας το ποσό των 992€. Επίσης στις Τ.Κ. Δυτ. Φραγκίστας, Γρανίτσας και Αγράφων οι δαπάνες ανέρχονται στα 1.984€, για την Τ.Κ. Τοπολιάνων το ποσό των 992 €, για την Τ.Κ. Παλαιοκατούνας το ποσό των 1.991,44 €, για την Τ.Κ. Λιθοχωρίου το ποσό των δαπανών ανέρχεται στα 999€ και για την Τ.Κ. Λημερίου το ποσό των 992 €.