Τον πλήρη εξοπλισμό των υπηρεσιών του επιδιώκει ο Δήμος Αγράφων, ώστε να πραγματοποιείται η ομαλή λειτουργία τους, συμβάλλοντας παράλληλα και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Ο Δήμαρχος Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και συμπληρωματικών ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων». Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο Φλωράκης Ελπ. Λάμπρος «Εμπόριο ειδών κινητής τηλεφωνίας, ειδών Η/Υ & αναλώσιμων – γραφική ύλη», συνολικού ποσού 3.997,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πρόκειται για την προμήθεια μελανιών, είδη γραφείου, toner, καθώς και ενιαίων σειριακών διαύλων (usb). Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.