Με ανακοίνωσή της η Αστυνομία, ενημερώνει το κοινό ότι το Πρόγραμμα
προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων, για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία
480 και 266 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, σε Περιφερειακές
Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου, έχει αναρτηθεί σε ειδικό banner στην επίσημη ιστοσελίδα της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 16-22 Οκτωβρίου 2020 και το ακριβές
πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο site της Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή
astynomia.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να
επισκεφθούν τους παραπάνω ιστότοπους.