5η αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπενησίου

387
close up hands counting money 23 2149103978

Ολοκληρώθηκε η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2024 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 40.689.883,56€. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι συνδιοργανώσεις Δήμου Καρπενησίου, η συντήρηση μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου, ο έλεγχος διάβρωσης μεταλλικών στοιχείων και επιθεώρηση συγκολλήσεων δικτυωμάτων στέγης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου, η παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η προμήθεια διαφόρων ειδών για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η προμήθεια ειδών για μεταλλικές βάσεις κάδων απορριμμάτων και η συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας.

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 40.724.045,84€. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών είναι το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου και το χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 34.162,28€.

Αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα από το έργο «Βελτίωση υποδομών κοινοτήτων Δομνίστας, Άμπλιανης και Μεσοκώμης» αφαιρείται το ποσό των 13.800,00 € (ΣΑΤΑ 2024) που αντιστοιχεί στην Κοιν. Δομνίστας το οποίο είχε δεσμευτεί σύμφωνα με το τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο με ΚΑ «Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας Δομνίστας» και σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση α. Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών  διοξειδίου του άνθρακα (ΔηΣΜΕ) και β. Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Καρπενησίουη εκπόνηση των σχεδίωναποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Από τις τροποποιήσεις  προκύπτει αύξηση  του αποθεματικού κατά 7.600,00 €.