668 θέσεις εποχικού προσωπικού σε Παιδικές κατασκηνώσεις

0
2347

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος. Οι θέσεις είναι 668, εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως (3) τρείς μήνες. Αναλυτικά: