7ος Ποδηλατικός Άθλος στα Βουνά της Ρούμελης

3179

29- 31/8/2019 Στερεά Ελλάδα 7ος Ποδηλατικός Άθλος στα Βουνά της Ρούμελης. Η επιτυχημένη διοργάνωση ορεινής ποδηλασίας με εκκίνηση & τερματισμός στη Σπερχειάδα.