Με 7 θέματα πραγματοποιήθηκε η 36η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, στο Δημοτικό Κατάστημαστον Προφήτη Ηλία.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα θέματα:

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης  έργου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021, Εξειδίκευση ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων 2022, Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχων εκτός έδρας Δήμου, Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπενησίου με Γεωπονικού Πανεπιστήμιο Αθηνών, Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του υποέργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και  αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου»- Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παρακολούθησης, παραλαβής και Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για προμήθειες, υπηρεσίες και εγκατάσταση εξοπλισμού.