Τον εμπλουτισμό του Μουσείου Βουνού με δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα επιθυμεί να επιτύχει ο Δήμος Καρπενησίου, ώστε το συγκεκριμένο μουσείο να γίνει περισσότερο ελκυστικό σε μικρούς και μεγάλους, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη του.
Για το λόγο αυτό έγκριση έλαβε η απόφαση περί αποδοχής της πρότασης συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών –Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος που υποβλήθηκε από το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα του Μουσείου Βουνού του Δήμου Καρπενησίου».
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι εξής:

  1. Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Βουνού.
  2. Υλοποίηση δράσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  3. Επικαιροποίηση δεδομένων των μνημιακών δένδρων του Δήμου Καρπενησίου.
  4. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας και προβολής.5.Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το συνολικό κόστος των παραπάνω δράσεων είναι 7.006,00 € με το Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί στην αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα του Μουσείου Βουνού του Δήμου Καρπενησίου».