700.000 € για τη βελτίωση του οδικού δικτύου ΔΕ Προυσού

0
6620

Υπέγραψε τη σύμβαση του έργου η Περιφέρεια

Στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΠΡΟΥΣΟΥ» προϋπολογισμού 700.000,00 €, προ ημερών, προκειμένου να γίνει ασφαλής και απρόσκοπτη η διέλευση των οχημάτων από και προς τα χωριά του Προυσού.

Όπως ανακοινώνει η ΠΕ Ευρυτανίας, το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υφισταμένων τεχνικών από σκυρόδεμα που συγκρατούν τα αναχώματα, καθώς και η συντήρηση φατνών από συρματοκιβώτια και η πλήρωσή τους με λίθους σε διάφορα τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Δ.Ε Προυσού. Ακόμη προβλέπεται η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε μήκος τριών χιλιομέτρων περίπου, η κατασκευή κρασπεδόρειθρων μήκους τριών χιλιάδων πεντακοσίων μέτρων περίπου, καθώς και η ανακατασκευή τμημάτων του οδοστρώματος που έχουν καταστραφεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι θέσεις που θα εκτελεσθούν οι εργασίες είναι οι παρακάτω:

  1. Διασταύρωση Προυσού – Καστανιάς – Αγρίνιο

Προβλέπεται η ανακατασκευή του υπάρχοντος σωληνωτού αγωγού με νέο τεχνικό από κιβωτοειδή οχετό διαστάσεων 1Χ1 καθώς και εξυγίανση του οδοστρώματος με φυσικά αμμοχαλικώδη υλικά και η εκ νέου ασφαλτόστρωσή του.

  1. Διασταύρωση Προυσού – Τσικνεϊκα έως Τσικνεϊκα.

Προβλέπονται εργασίες βελτίωσης της βατότητας του υπάρχοντος οδικού δικτύου με την ανακατασκευή των κατεστραμμένων σαρζανέτ στη ΧΘ 0+300, την τσιμεντόστρωση του δρόμου στις χιλιομετρικές θέσεις ΧΘ1+800, ΧΘ1+900 & ΧΘ2+200 καθώς και την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με την κατασκευή σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών στις θέσεις ΧΘ1+000 και ΧΘ2+000.

.

  1. Περιοχή «Άνω Κούλι» Τ/Κ  Προυσού (Δρόμος Προυσός – Αγρίνιο)

Εξυγίανση του κατεστραμμένου οδοστρώματος και ανακατασκευή του καθώς και επιδιόρθωση των υπαρχόντων σαρζανέτ κατάντι του οδικού δικτύου στην ως άνω θέση.

  1. Οδικός άξονας  Προυσός – Τόρνος – Καστανιά

Επιδιόρθωση του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα με την κατασκευή νέου σε μήκος τριών χιλιομέτρων περίπου, κατασκευή κραπεδόρειθρων σε μήκος τριών χιλιομέτρων περίπου καθώς και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων εντός της Τ/Κ Καστανιάς με κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων καθώς και επί της Επαρχιακής οδού Τόρνου – Καστανιάς στη διασταύρωση με τον δημοτικό δρόμο προς τις κεραίες. 

  1. Εντός της Δ.Ε Προυσού.

Προβλέπεται η ανακατασκευή του κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα σε μήκος διακοσίων μέτρων περίπου.

  1. Διασταύρωση Βελωτά – Σαρκίνη (Είσοδος Βελωτών).

Προβλέπεται διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με την κατασκευή σωληνωτού αγωγού στη διασταύρωση του δρόμου Βελωτά – Σαρκίνη με την Τ/Κ  Βελωτών.

Όπως επισημαίνεται από την ΠΕ Ευρυτανίας, χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η κατασκευή του αναμένεται να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.