Με αρχαιολόγο η λειτουργία του Μουσείου Κορυσχάδων

541
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων 13

Στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην σελίδα του προέβη ο Δήμος Καρπενησίου για την ΣΟΧ 1/2024 που αφορούσε την πλήρωση μιας θέσης αρχαιολόγου με διάρκεια οκτώ (8) μήνες στο ανακαινισμένο πλέον Μουσείο Κορυσχάδων.

Συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα κατέθεσαν την αίτησή τους, με έγκυρες αιτήσεις να είναι οι δεκαπέντε (15) από αυτές, ενώ μόλις πέντε (5) άτομα κατείχαν το προσόν της εντοπιότητας. Ως επιτυχούσα κρίθηκε η Κωνσταντίνα Κάππα, η οποία πληρούσε τα κριτήρια που είχαν τεθεί και συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό σε μόρια. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τις 26 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 25 Οκτωβρίου 2024.