Ξεκινά το έργο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Δήμου Αγράφων 2024»

116
agrafa

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Δήμου Αγράφων 2024», ύστερα από την ανακήρυξη αναδόχου, με σκοπό να δώσει λύση στο πρόβλημα των ομβίων υδάτων του Δήμου. Το έργο αναλαμβάνει ο Στερόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου με προσφερόμενη τιμή 25.000 ευρώ (με το ΦΠΑ 24%). Η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στις Τ.Κ. Βίνιανης και Τριποτάμου. Η εν λόγω ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πραγματοποιήθηκε ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου.