Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Μαΐου από το ΔΣ του Δήμου Αγράφων

0
1243

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Βασιλική Φεγγούλη, εισηγούμενη το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :

Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν : Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών.

Ο Δήμος Αγράφων, είναι ένας τόπος ιστορικός, με διάσπαρτα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και φυσικά ένας τόπος απείρου φυσικού κάλους. Στον τόπο αυτό, ως Δημοτική αρχή, έχουμε ιερή υποχρέωση να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μίας πολιτιστικής πολιτικής με σύγχρονους όρους, που θα εκφράζει τα νέα ζητήματα όλων των χωριών του ιστορικού μας Δήμου, όπως αυτά προκύπτουν από τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της χώρας, τις δυνατότητες και ευκαιρίες εκσυγχρονισμού των πολιτιστικών θεσμών.

Για το μήνα Μάιο προτείνονται οι κάτωθι εκδηλώσεις :

  1. ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2018 : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΚΩΣΤΑ ΒΕΛΗ

Τόπος: Κερασοχώρι, πλατεία Κώστα Βελή

  1. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΙΟΥ 2018 : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΝΙΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Τόπος: Μουσείο Βίνιανης, Παλαιά Βίνιανη

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2018 : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2018

Τόπος: Μάραθος

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2018 : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ 2018

Τόπος: Τριπόταμος

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα του ΔΣ ομόφωνα:

  1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν το μήνα Μάιο στο Δήμο Αγράφων, όπως αναλύθηκαν πιο πάνω
  2. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018, ως ακολούθως :

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η΄ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ  – 2.489,96€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ  – 2.739,96€

  1. Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης την απευθείας ανάθεση.