Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να μεταστεγάσει τη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Μεταφορών της Π.Ε. Φθιώτιδας, προχώρησε στη ριζική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πρώην Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων (τ. Νομαρχίας Φθιώτιδας).

Πρόκειται για ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, οι οποίες αναβαθμίστηκαν εξ΄ ολοκλήρου και εκσυγχρονίστηκαν για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Παράλληλα, με την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος, η  Π.Ε. Φθιώτιδας  εξοικονομεί 4.457,77 ευρώ μηνιαίως, από τα μισθώματα του ακινήτου που στεγαζόταν η Υπηρεσία. Η νέα έδρα της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας βρίσκεται στο τέρμα της οδού Παπαποστόλου, στη Λαμία.