Άυριο ξεκινάει το 3ήμερο στο Καρπενήσι-Οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων της Ελλάδας στο Καρπενήσι.

0
3405

Ένα μεγάλο και κρίσιμο συνέδριο για την Οργάνωση & Διοίκηση των ΟΤΑ με τον ‘Κλεισθένη’

Οι πρωταγωνιστές μιλούν στον Ευρυτανικό Παλμό:


Ένα από τα μεγαλύτερα και κρισιμότερα συνέδρια που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι τις 25 έως 27 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο.

Ο  Δήμος Καρπενησίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης” διοργανώνουν το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη”. Το Συνέδριο προγραμματίζεται σε μια κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και είναι αναμενόμενο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του, στις αλλαγές και τις προκλήσεις που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι. Το μεγαλύτερο μέρος του όμως, θα εστιάσει και σε πληθώρα από άλλα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως διοίκηση, οικονομία, περιβάλλον, κοινωνική στήριξη, ψηφιακή διοίκηση, δια βίου μάθηση, χρηματοδοτήσεις, πολιτισμός και αθλητισμός.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές, συντονιστές και συμμετέχοντες αιρετοί, τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων & Περιφερειών, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες ΟΤΑ) και υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Οι θεματικές Συνεδρίες και τα θεματικά Εργαστήρια του διημέρου

Συνολικά έξι (6) θα είναι οι θεματικές Συνεδρίες και τέσσερα (4) τα θεματικά Εργαστήρια, στα οποία θα συζητηθούν θέματα εφ’ όλης της ύλης. Αναλυτικότερα, τα θέματα των συνεδριών και των εργαστηρίων της πρώτης ημέρας 25 Οκτωβρίου θα είναι: Η πρώτη θεματική Συνεδρία αφορά την ‘’κατηγοριοποίηση Δήμων και την Νέα Εκλογική Διαδικασία για τους ΟΤΑ’’ και συγκεκριμένα θα αναφερθούν θέματα που άπτονται της κατηγοριοποίησης των Δήμων, των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τον ΟΤΑ, το νέο εκλογικό σύστημα των περιφερειών και των δημοτικών συμβούλων αλλά και τις νέες προσκλήσεις σε Δήμους και περιφέρειες,  με ομιλητές από τον χώρο της ιατρικής, της νομικής και της εκπαίδευσης. Η δεύτερη θεματική Συνεδρία έχει ως θέμα ‘’την πολιτοκεντρική οργάνωση και διοίκηση του Δήμου΄΄. Ως κεντρικό θέμα στην συνεδρία αυτή θα είναι οι υπηρεσίες γύρω από τον πολίτη και οι συζητήσεις θα αφορούν τον οδηγό του πολίτη, την εξυπηρέτησή του αλλά και τις διαδικασίες αναβάθμισης των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου. Τον λόγο θα πάρουν οικονομολόγοι, νομικοί, καθώς και πολιτικοί μηχανικοί.  Η Τρίτη θεματική Συνεδρία θα έχει ως θέμα ‘’την Οικονομική Διαχείριση και  Δομή Εσωτερικού Ελέγχου’’. Οι ομιλίες που θα ακουστούν από επιστήμονες οικονομολόγους και από τον χώρο της διοίκησης θα αφορούν την σύσταση δομής εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ και τα αποτελέσματα αυτής αλλά και οι πρακτικές δέσμευσης στα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο θεματικά εργαστήρια που θα φέρουν εις πέρας έγκριτοι επιστήμονες. Το ένα θα σχετίζεται με την ‘’εκπαίδευση και την Δία βίου Μάθηση στους ΟΤΑ’’ και το άλλο με τις ‘’χρηματοδοτήσεις και Αξιοποίηση Διαθέσιμων Πόρων’’.

Την δεύτερη ημέρα 26 Οκτωβρίου η Τέταρτη θεματική Συνεδρία με θέμα ‘’Περιβαλλοντική διαχείριση και Οικονομία’’ και ομιλητές από διάφορους επιστημονικούς χώρους θα αναφερθούν σε θέματα, σχετικά με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική διαχείριση καθώς επίσης θα ακουστούν παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η Πέμπτη θεματική Συνεδρία, που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής θα έχει ως κύριο θέμα ‘’ Κοινωνικές Δομές και Αξιοποίηση Δυνατοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας΄΄. Στη Συνεδρία αυτή επιστήμονες από τον χώρο της υγείας και των πολιτικών επιστημών θα ασχοληθούν με θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τέλος, η Έκτη θεματική Συνεδρία θα ολοκληρώσει τον θεματικό κύκλο των Συνεδριών με θέμα ‘’Στρατηγικός Σχεδιασμός και  Εφαρμογές Ψηφιακής Διοίκησης σε ΟΤΑ΄΄. Επιστήμονες από τον χώρο της πληροφορικής, των μαθηματικών και της δασολογίας θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με την ψηφιακή μεταρρύθμιση στους δήμους και τις έξυπνες εφαρμογές πόλης. Το τρίτο και τέταρτο θεματικό εργαστήριο που θα ολοκληρωθούν την ημέρα αυτή θα έχουν ως θεματική ‘’Πόλη Πολιτισμού και Παράδοσης’’ αλλά και ‘’Πόλη Αθλητισμού και Κοινωνικής Ευημερίας’’.