Θετικά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου και στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, όπου υπάρχουν αντίστοιχες αίθουσες, ύστερα από αίτημα της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας και της απόφασης της  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας Δήμου Καρπενησίου.

Οι σχολικές δομές του Δήμου συνεχώς αναπτύσσονται, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους, τόσο ο Δήμος, όσο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας για την ίση αντιμετώπιση όλων των μαθητών και την πρόσβασή τους στη γνώση, με την παροχή των κατάλληλων μέσων και εκπαιδευτικών που θα συμβάλλουν στην πρόοδο των μαθητών και στην ολοκλήρωση των βασικών σπουδών τους, αναφέρει η απόφαση.