Με αφορμή το προχθεσινό δημοσίευμα για επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στο Καρπενήσι θεωρήσαμε σκόπιμο να παρατεθούν απόψεις εν γένει για τον θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η Δημοτική Αστυνόμευση λειτουργεί από την Αρχαία Ελλάδα, με συστηματικό τρόπο ξεκινάει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, συνεχίζεται στους Βυζαντινούς χρόνους, παραμένει στην εποχή της Τουρκοκρατίας και στην Ελληνική επανάσταση. Διαφοροποιούμενη και εξελισσόμενη φτάνει στη σύγχρονη εποχή.

Ο αστυνομικός θεσμός στους αρχαίους χρόνους καθιερώθηκε από τους εκάστοτε άρχοντες για την τήρηση των νόμων της πόλης-κράτους και τα αστυνομικά καθήκοντα καθορίζει ο Δήμαρχος, δηλαδή ο Άρχων του Δήμου. Στις μετέπειτα περιόδους η Τοπική Δημοτική Αστυνομία πέρασε από διάφορες φάσεις και πολλές φορές οι τοπικοί άρχοντες, οι Δήμαρχοι δηλαδή, χρησιμοποιώντας αυθαίρετα τους εντεταλμένους  για την τήρηση της τάξης, ευκοσμίας και ασφάλειας, ως μέσον εξυπηρέτησης πολιτικών τους σκοπών. Οι σύγχρονοι δημοτικοί αστυνομικοί δεν είναι κρατικοί υπάλληλοι, είναι δημοτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στους κατά τόπους Δήμους, δεδομένου ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι αυτοτελής οργανισμός και λειτουργεί στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.

Είναι οι άνθρωποι αυτοί, που ως επί το πλείστον νέοι, με προσόντα, αλλά και με οράματα για καλύτερη κοινωνία και μπορούν να αναδειχτούν με την ανάλογη εκπαίδευση σε ανθρώπινο δυναμικό δημιουργίας και προσφοράς. Η συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτέλεσε βασικό πυλώνα στην άσκηση της προτεινόμενης συμμετοχής αντιεγκληματικής πολιτικής, για την οποία  βέβαια τον πρώτο λόγο έχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ως θεσμός της Δημοκρατίας.

Πανικόβλητη η μνημονιακή κυβέρνηση το 2013 με τον ν.4172/2013 κατάργησε το Σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας περιστολής των εξόδων του δημόσιου τομέα. Με το ν.4325/2015 από την κυβέρνηση Σύριζα επανασυστήθηκε η Δημοτική Αστυνομία ή μάλλον δόθηκε το δικαίωμα στους Δήμους να επανασυστήσουν τη Δημοτική Αστυνομία επί υπουργίας στο Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, του Γιάννη Πανούση. Έκτοτε πολλοί Δήμοι απόκτησαν Δημοτική Αστυνομία με την αναβάθμισή της στους περισσότερους.

Θετικότατο το ότι θα συσταθεί Δημοτική Αστυνομία στην πόλη του Καρπενησίου από πολλές πλευρές. Θα αναλάβει τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης, την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων, την επιβολή κυρώσεων σε καταστήματα ή επιχειρήσεις, τη φύλαξη κοινόχρηστων χώρων και την επίδοση εγγράφων. Είναι ένα έργο, που είχε επιφορτιστεί η Ελληνική Αστυνομία και είναι οπωσδήποτε ένα πάρεργο για τα καθήκοντά της. Πάρεργο, που σχεδόν καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενο για το οποίο έχει ταχθεί να υπηρετήσει και τα ισχύοντα αναχρονιστικά άρθρα να μπουν στην άκρη.

Η διαδικασία επιλογής των Δημοτικών αστυνομικών επιτέλους θα γίνει από τον ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, καθώς γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών.

Καλή επιτυχία στο Δήμο Καρπενησίου για το εγχείρημα τούτο, προς όφελος των πολιτών και της πόλης του Καρπενησιού!  

                                      Κώστας Μπουμπουρής

                               Αστυν.Δ/ντής ε.α.-Συγγραφέας

                                  (k.boubouris@yahoo.gr)