Στην αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη ο Δήμος Αγράφων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 50.100,00€, με σκοπό να καλύψει τις προμήθειες υλικού για την παροχή προστασίας των εργαζομένων, αλλά και των δημοτών γενικότερα. Να τονιστεί ότι το Υπουργείο κατανέμει αντίστοιχο ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας για τον ίδιο λόγο, καθώς η πανδημία συνεχίζει να μαστίζει τη χώρα μας και να δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες στους Δήμους.