Διαγραφή τελών από τον Δήμο Αγράφων

0
851

Σε διαγραφή βεβαιωμένων τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και καθαριότητας προχωρά ο Δήμος Αγράφων, ύστερα από απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων με εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου και των πολλών αιτημάτων των δημοτών σχετικά με την διαγραφή των τελών. Στους εκατόν τριάντα τέσσερις (134) ανέρχεται ο αριθμός των οφειλετών, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Δήμος εισάκουσε το αίτημά τους.
Ποιοι έχουν δικαίωμα διαγραφής τελών
Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
Απαραίτητη η αίτηση δημοτών
Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή του χρέους τους, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει πρωτίστως να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί το γεγονός ότι το τυχόν ακίνητό τους δεν συνδέθηκε ποτέ με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτες του υδροδοτούμενου ακινήτου ή δεν είχαν ποτέ ακίνητο στην περιφέρεια του Δήμου ή ότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.