Ποια θέματα συζητήθηκαν

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, σε τεταμένο κλίμα με έντονες εκφράσεις και επιθέσεις από τα ‘στρατόπεδα’ που έχουν δημιουργηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης.

 Έντεκα (11) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους συμβούλους και αυτά αφορούσαν την ψήφιση ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγράφων για το έτος 2022, την υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, την έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αγράφων έτους 2022, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών ύδρευσης- αποχέτευσης και άρδευσης, καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή δημοτικού φόρου για το έτος 2022.

Επίσης αποφάσεις έλαβαν για τον καθορισμό τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων, διαφήμισης, χρήσης κοινοχρήστων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2022, για τις μεταβολές ή μη που έχουν επέλθει από την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Αγράφων και για το σχέδιο τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.