Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Αγράφων, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του ιού. Οι σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τρία θέματα. Αυτά αφορούσαν την ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγράφων έτους 2021, την έγκριση χορήγησης άδειας επέμβασης σε δημοτική έκταση εντός του κοιμητηρίου στον Οικισμό Μαραθιά Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων και την έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Αγράφων έτους 2021. Οι σύμβουλοι ψήφισαν για τα παραπάνω θέματα, είτε τηλεφωνικώς, είτε στέλνοντας την ψήφο τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.