Έως 31 Μαρτίου οι δηλώσεις

Κάλεσμα προς τους δημότες απευθύνει ο Δήμος Καρπενησίου σχετικά με την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών   Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου ή μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος που  δεν  το έχει δηλωμένο στο  Δήμο, καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, απευθυνόμενοι στις  δημοτικές υπηρεσίες  έως τις 31 Μαρτίου 2020, να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων τους, χωρίς πρόστιμα αναφορικά με τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους δημότες να εκμεταλλευτούν την νομοθετική ρύθμιση, τακτοποιώντας τις τυχόν   εκκρεμότητες όσον αφορά στα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας τους με το Δήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση. Η ρύθμιση αυτή ωφελεί τους δημότες σε αντίθεση με την μέχρι πρότινος ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία ήταν σε ισχύ μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου, ανέφερε ότι σε περίπτωση διασταύρωσης των τετραγωνικών μέτρων, που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα όσα δηλώθηκαν στο Ε9, διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους αλλά και πρόστιμα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι: 1) Αίτηση (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.karpenissi.gr/ ή παρέχεται από την Υπηρεσία), 2) Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (και οι δύο όψεις) και 3) το Ε9. Για περισσότερες πληροφορίες   μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Δημοτικών Προσόδων& Περιουσίας στο   τηλέφωνο 22373-50067. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να  αποστέλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.karioti@2445.syzefxis.gov.gr Ύδρας 6 Καρπενήσι ΤΚ 36 100 Τηλ: 2237350050 Φαξ: 2237350053 website:www. karpenissi.gr