Ενημερωτική ημερίδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

766