Η Πανευρυτανική Ένωση καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση

0
3710

Απολογισμός, εκλογές και κοπή βασιλόπιτας στο πρόγραμμα

Με τις ευχές για Καλές Γιορτές – Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης,   κ α λ ε ί  τα μέλη της  σε τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντος Καταστατικού.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.15΄στο Ξενοδοχείο «ΠΑΡΝΩΝ», 3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη 21, Αθήνα,  με τα παρακάτω θέματα:

1.- Εκλογή προεδρείου

2.- Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

3.- Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

4.- Προτάσεις – Ανακοινώσεις

5.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Με την ευκαιρία αυτή θα γίνει και η κοπή της Βασιλόπιτας.

Υποψηφιότητες για το Διοικ. Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται δεκτές μέχρι  12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 21-1-2018, κατά την ίδια ώρα στα Γραφεία της Ένωσης (Κλεισθένους 17, Αθήνα, τηλ.:2103240001 (Γραφείο), 6972747064 (Α. Σταμάτης), 2106920004, 6977366813 (Κ. Παπαδόπουλος), 6974500774 (Ανδρέας Ζούκας).