Οριστικό φαίνεται να είναι το κλείσιμο του Συνεταιρισμού Γυναικών Καρπενησίου, ο οποίος μετά από πολλές προσπάθειες να διασωθεί και να ορθοποδήσει, μάλλον δεν θα τα καταφέρει να συνεχίσει. Βέβαια, αναζητείται μια λύση ή η επόμενη μέρα για την ύπαρξη ενός συνεταιρισμού στην περιοχή, που θα είναι ίσως η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που δεν θα έχει στο δυναμικό της ένα συνεταιρισμό γυναικών με δράση και παραγωγή προϊόντων.