Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Καρπενησίου αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης. Η συγκρότηση του εν λόγω συνεργείου πραγματοποιείται εξαιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας στην πόλη του Καρπενησίου, η οποία δημιουργεί μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Τις έκτακτες αυτές ανάγκες του Δήμου θα καλύψει ο Ζαχαρόπουλος Παντελής ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για είκοσι (20) ώρες εργασίας  κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά το μήνα Αυγούστου 2020. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που θα πραγματοποιηθούν θα βεβαιωθούν από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.