Διαμαρτυρίες και παράπονα φτάνουν στην εφημερίδα μας, διαχρονικά, για την
κατάσταση των γηπέδων του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου, το οποίο
αποτελούσε πόλο έλξης για μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες επέλεγαν
το Καρπενήσι για την προετοιμασία τους κι έφερναν ζωή στον τόπο. Ο Δήμος
Καρπενησίου είχε δημοπρατήσει το έργο της αναμόρφωσης του κέντρου, αλλά
δεν προχώρησε.
Σε ερώτηση του Ευρυτανικού Παλμού για το τι έχει γίνει με τον διαγωνισμό για το
Αθλητικό Κέντρο και πότε θα επαναπροκυρηχθεί, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Ιωάννης Σβερώνης μας απάντησε: «Αυτή τη στιγμή γίνεται η τροποποίηση και η
επικαιροποίηση της μελέτης, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που
υπάρχουν μετά την αλλαγή των τιμών στα υλικά. Μέχρι το τέλος του μήνα θα
ολοκληρωθεί η όλη αυτή διαδικασία και θα είναι προς δημοπράτηση».